QUIENES SOMOS

O noso obxectivo, entre outros, da creación da Asociación De Comerciantes Vilanova Centro e a non dependencia daAsociación comerciantes de vilanova de Arousa xa que nosos intereses difiren por ser diferentes concellos, a nosa dependencia e motivada por non poder solicitar subvención da Consellería de IMnovacion, Industria e Comercio xa que dentro dos seus criterios de selección dos seus proxectos exigen un numero de empresas participantes especialmente releantes,tendo o Concello de Vilanova de 70 pequenoscomerciante no seucasco urbano. Sendo esta subvención moi importante para poder levar a cabo as nosas propias accións, como poder ser, publicidades, promocion,...dandonos a coñocer os nosos veciños das parroquias pertencentes o conncello, así como a promoción e divulgación do noso pequeno serctor comercial, para facer posible un gran cambio na nosa localidad decidimos cumplir e aceptar os requisitos para formar unha asociación con uns obxetivos mais relevantes para poder unir varios sectores desta localidade, que están acostumados a ir por separado, imos unilos formando VILANOVA CENTRO, CENTRO COMERCIAL URBANO DE VILANOVA DE AROUSA.

Os CentrosComerciais Urbanos (CCU) deben formar parte dunha estratexia de desenvolvemento mais ampla para o conxunto dunha cidade. Trátase dunha organización empresarial cunha xestión e cualificación unitaria, en base a unha agrupación de interes económicos tendente á recuperación e/ou creación dun espacio comercial e terciario expresamente delimitado para tal fin, xeneralmente no espacio central dunha cidade